تجارت

پروانه کسب – آشنایی، شرایط و نحوه صدور پروانه کسب

پروانه کسب مجوزی است برای شروع و ادامه کسب‌ و کار یا حرفه که برای آغاز کار در محل مشخص یا جواز کسب معین، به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی اهدا می ‌شود.

پروانه کسب – آشنایی، شرایط و نحوه صدور پروانه کسب

راه اندازی یک کسب و کار به همین سادگی ها هم نیست و به مجوزهای گوناگونی نیاز دارد که دریافت نکردن هر کدام از آن ها می تواند در آینده عواقب خطرناکی برای کسب و کار به همراه داشته باشد.

مهمترین این جوازها، جواز کسب و یا همان پروانه کسب است. در این مقاله توضیح می دهیم جواز کسب چیست و تمام جزئیات را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهیم، اما قبل از آن لازم است توضیحات مختصری در مورد واحد صنفی ارائه کنیم.
واحد صنفی چیست؟

واحد صنفی به یک شخص حقیقی یا حقوقی (کسب و کار) گفته می شود که در یک نوع از فعالیت های صنفی سرمایه گذاری کرده باشد یا مشغول فعالیت باشد. اگر شخص حقیقی باشد فرد صنفی است. همه مشاغل و کسب و کارهای فعال در زمینه های زیر یک نوع واحد صنفی هستند.

تولید
تبدیل
خرید
فروش
توزیع
خدمات

پروانه کسب (جواز کسب) چیست؟

کشورمان ایران جزء کشورهایی است که دارای ترکیب جمعیتی، جوانی است و هر روزه به تعداد جوانان و افراد آماده به فعالیت در جامعه افزوده می شود و این خود لازمه آماده سازی بستری مناسب این افزایش نیروی کار از سوی جامعه می باشد.

بنابراین قانون گذار قوانینی جهت شروع فعالیت افراد در نظر گرفته تا این فعالیت ها در چهار چوب قانون انجام پذیرد. آشنایی با این اصول و قوانین برای تمامی افرادی که مایل به فعالیت اقتصادی در جامعه می باشند ضروری است.

یکی از مهترین این قوانین جهت راه اندازی کسب و پیشه در مرحله نخست اخذ پرونده کسب و کار می باشد این پروانه در واقع مجوزی است برای دایر کردن یک واحد صنفی و بدون دریافت آن فعالیت اقتصادی شما غیر قانونی محسوب می شود، طبق ماده۱۲ قانون نظام صنفی افراد قبل از راه اندازی کسب و کار موظف به اخذ پروانه فعالیت از واحد صنفی مربوطه می باشند.

پروانه کسب مجوزی است برای شروع و ادامه کسب‌ و کار یا حرفه که برای آغاز کار در محل مشخص یا جواز کسب معین، به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی اهدا می ‌شود. پروانه کسب موقت تنها برای یک ‌بار صادر می شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌ سال و پروانه کسب دائم پنج‌ سال است.

پروانه کسب در بهترین و ساده ترین تعریف مجوزی است که برای ایجاد یک واحد صنفی تهیه می شود. جواز کسب برای ادامه فعالیت یک کسب و کار در فضای رسمی و حرفه ای مورد نیاز است. پروانه کسب از مهمترین اسناد تجاری و مدارک مورد نیاز در دنیای کسب و کار به حساب می آید که توسط مراجع قانونی صادر می شود. هر شغلی که نیازمند برخورداری از دانش یا حرفه ی مشخصی باشد به جواز کسب نیاز دارد. جواز کسب در واقع نامی است که در عرف برای پروانه کسب در نظر گرفته شده است.

مراحل دریافت جواز کسب و صدور آن

به طور خلاصه، مراحل صدور جواز کسب شامل مراحل زیر است:

درخواست کتبی متقاضی برای دریافت پروانه کسب
ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی
بازدید و کارشناسی از محل قرارگیری و محل کار واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه صنف مربوطه
بررسی درخواست متقاضی دریافت مجوز کسب

با این که مراحل صدور جواز کسب ظاهرا در ۴ مرحله و به سادگی قابل انجام است، اما مراحل مختلف این پروسه زمانبر است.

شرایط اخذ پروانه کسب

آئین نامه اجرائی تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی

ماده یک: هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و یا خرید محل

باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و در خواست کتبی خود را تسلیم کند.

ماده دو: اتحادیه موظف است در خواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن رابه متقاضی تسلیم نماید.

ماده سه: شرایط و مدارک لازم جهت دریافت پروانه کسب

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.

۲- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمان های دولتی نهادها شهرداری ها شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها.

تبصره: دریافت تعهد محضری از دارنگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن.

۳- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی وهمچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وطبق بند ۶ ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه و بندهای (ج) و (د) و (ی) ماده ۵۰ آئین تا مهاجرائی قانون مذبور.

تبصره: حداقل سن جهت خانم ها به منظور دریافت پروانه کسب ۱۸ سال می باشد.

۴- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.

۵- ارائه آخرین مدرک تحصیلی یا حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدائی یا سوادخواندن و نوشتن متقاضیانی که سن آنها از ۵۰ سال به بالا باشد.

۶- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

۷- ارائه پایان کار تجاری اداری ویا کارگاهی محل واحد صنفیویا کارگاهی محل واحد صنفی ویا ارائه گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب.

تبصره: برای دارندگان اجاره نامه های اسناد عادی هر گونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهر داری کفایت می کند.

۸- ارائه کارت معاینه پزشکی وگاهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی می باشند.

۹- ارائه هر گونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده ویا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی.

۱۰- مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاقل خاص بر اساس آئین نامه مربوطه.

تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی وفنی نباشد حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی وفنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است.

۱۱- موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی

۱۲- عکس جدید ۱۲ قطعه

۱۳- فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ ودر مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه

مراحل گرفتن جواز کسب (تصویری)

hhs55 257x300 - پروانه کسب - آشنایی، شرایط و نحوه صدور پروانه کسب

اتحادیه

اتحادیه‌های صنفی مکلفند نسبت به تعویض یا تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی با ارائه گواهی دال بر پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات، بیمه و عوارض شهرداری؛ و ارائه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذی‌ربط برای مالیات‌ها و حق بیمه قطعی نشده و همچنین ارائه تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد، اقدام نمایند.
شکایت به رد درخواست پروانه

در صورتی که متقاضی پروانه کسب معترض به رد درخواست خود باشد پس از وصول نظر کتبی اتحادیه می‌تواند:

ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت مربوطه تسلیم نماید.
کمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام دارد نظرکمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.
در صورتی که اتحادیه در مدت مقرره پاسخ ندهد متقاضی می‌تواند اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
امکان ها مجله اینترنتی سرگرمی متافیزیک ساخت وبلاگ صداقت موتور جستجو توسعه فردی