تسویه حساب وی‌پوینت‌ها تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

دسته‌بندی:
بدون دیدگاهسلام دوستان<br />
هفتمین تسویه حساب وی&zwnj;پوینت&zwnj;ها در تاریخ <strong>۹۵.۱۲.۱۵</strong> ساعت<strong> ۱۲</strong>&nbsp;انجام گرفت، از تمامی دوستانی که در نشر دانش به ما کمک کردن تشکر و قدردانی می&zwnj;کنیم.
<div style="text-align: center;"><br />
<span style="color:#ff8c00;"><span style="font-size:16px;">ارزش هر وی&zwnj;پوینت در تاریخ: <strong>۹۵.۱۲.۱۵</strong>&nbsp;معادل<strong> ۱۶ تومان</strong> بود.</span></span></div>
&nbsp;

<div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;">(<a href="https://telegram.me/joinchat/BM_sVj_t9cIVRERJJ53sjw" target="_blank">لینک گروه پرسش و پاسخ در تلگرام</a>)</span></div>

<hr />
<ul>
<li><span style="color:#ff8c00;"><strong>نفر اول</strong>:</span></li>
</ul>
<b>گودرز ناصرپور</b>: وی&zwnj;پوینت <b>۱۳۴۷۲</b>&nbsp;- قابل تسویه:<strong> ۱۳۰۰۰</strong><br />
ارزش وی&zwnj;پوینت&zwnj;های کاربر:<strong>&nbsp;۲۰۸,۵۰۰</strong> تومان<br />
مبلغ جایزه:<strong> </strong><strong>۱۰۰,۰۰۰</strong><strong> </strong>تومان<br />
<strong>مبلغ قابل دریافت: ۳۰۸,۰۰۰ تومان <span style="color:#ff8c00;">(پرداخت شد)</span></strong>

<ul>
<li><span style="color:#006400;"><strong>نفر دوم</strong>:</span></li>
</ul>
<b>محمدرضا حمزه</b>: وی&zwnj;پوینت <strong>۱۲۶۳۵&nbsp;</strong>- قابل تسویه:<strong> ۱۲۵۰۰</strong><br />
ارزش وی&zwnj;پوینت&zwnj;های کاربر: <strong>۲۰۰,۰۰۰</strong> تومان<br />
مبلغ جایزه:<strong> ۸۰,۰۰۰</strong> تومان<br />
<strong>مبلغ قابل دریافت: ۲۸۰,۰۰۰ تومان&nbsp;<span style="color:#ff8c00;">(پرداخت شد)</span></strong>

<ul>
<li><span style="color:#ffa500;"><strong>نفر سوم</strong>:</span></li>
</ul>
<b>علی ناجی&zwnj;زاده</b>: وی&zwnj;پوینت <strong>۱۱۳۱۵&nbsp;</strong>- قابل تسویه:&nbsp;<strong>۱۱۰۰۰</strong><br />
ارزش وی&zwnj;پوینت&zwnj;های کاربر: <strong>۱۷۶,۰۰۰ </strong>تومان<br />
مبلغ جایزه:<strong> ۵۰,۰۰۰</strong> تومان<br />
<strong>مبلغ قابل دریافت: ۲۲۶,۰۰۰ تومان&nbsp;<span style="color:#ff8c00;">(پرداخت شد)</span></strong>

<hr />
<ul>
<li dir="rtl"><span style="color:#ff8c00;"><strong>توضیحات:</strong></span>

<ul>
<li dir="rtl"><strong>نفرات ۴ الی ۱۰ و همچنین نفرات انتخاب شده در قرعه&zwnj;کشی، می&zwnj;توانند وی&zwnj;پوینت&zwnj;های خود را تسویه کرده و یا برای افزایش شانس قرار گرفتن در جایگاه ۱ الی ۳،</strong> <strong>آن&zwnj;ها را حفظ کنند.</strong>

<ul>
<li>مرتضی تبریزی: ۱۰۳۷۸ <span style="color:#ff8c00;">(۱۰۰۰۰ امتیاز تسویه شد)</span>&nbsp;| باسط محمدی: ۷۲۱۲ <span style="color:#ff8c00;">(۷۰۰۰ امتیاز تسویه شد)</span>&nbsp;| محمد احمدی: ۶۲۴۳ | اکبر فاریابی: ۵۷۳۷&nbsp;<span style="color:#ff8c00;">(۵۵۰۰ امتیاز تسویه شد)</span>&nbsp;| علیرضا احمدی: ۵۳۴۲ | مهدی جوادنیا: ۵۳۳۵ | مرضیه امیری: ۵۱۱۹</li>
<li>مبلغ قابل پرداخت برای نفرات ۴ الی ۱۰: (تعداد وی&zwnj;پوینت x ارزش وی&zwnj;پوینت)</li>
</ul>
</li>
<li dir="rtl"><strong>قرعه&zwnj;کشی بین نفرات ۱۱ الی ۵۰ جدول رتبه&zwnj;بندی انجام گرفت و سه نفر زیر امکان استفاده از وی&zwnj;پوینت&zwnj;های خود را به دست آوردند.</strong>
<ul>
<li>مبلغ قابل پرداخت برای این دوستان: ((تعداد وی&zwnj;پوینت x ارزش وی&zwnj;پوینت) + ۳۰,۰۰۰ تومان)
<ul>
<li><b>شهربانو احمدی: ۲۶۸۱</b></li>
<li><strong>سجادمهری بابادی</strong>:<strong>&nbsp;۳۳۳۲ <span style="color:#ff8c00;">(۳۰۰۰ امتیاز تسویه شد)</span></strong></li>
<li><b>مهرداد بخشنده: ۳۷۰۶</b></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li dir="rtl"><strong>از افراد ذکر شده خواهشمندیم&nbsp;تصمیم خود را در مورد تسویه حساب، تا تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰&nbsp;از طریق ایمیل info[at]vidoal.com با عنوان &quot;تسویه حساب&quot; به ما اطلاع دهند. عدم اطلاع رسانی کاربر به عنوان عدم درخواست تسویه در این دوره در نظر گرفته خواهد شد.</strong></li>
</ul>
</li>
</ul>

<hr />
<ul>
<li dir="rtl"><span style="color:#ff8c00;"><strong>توجه:</strong></span>

<ul>
<li><strong>برای فراهم کردن امکان قرار گرفتن کاربران فعال در جایگاه&zwnj;های ۱ الی ۳، تسویه حساب این جایگاه&zwnj;ها بصورت اجباری انجام خواهد گرفت.</strong></li>
<li><strong>امتیاز نفرات اول تا سوم با تسویه حساب صفر خواهد شد تا شانش قرار گرفتن نفرات ۴ الی ۵۰ در جایگاه ۱ الی ۳ افزایش پیدا کرده و ممکن شود.</strong></li>
<li><strong>امتیاز کاربران ۴ الی ۱۰ و همچنین سه نفر انتخاب شده در صورت تسویه حساب صفر خواهد شد.</strong></li>
</ul>
</li>
<li dir="rtl"><span style="color:#ff8c00;"><strong>توصیه:</strong></span>
<ul>
<li><strong>به نفرات ۴ الی ۱۰ و همچنین افرادی که در قرعه&zwnj;کشی انتخاب شده&zwnj;اند توصیه می&zwnj;کنیم وی&zwnj;پوینت&zwnj;های خود را تسویه نکنند تا شانس حضور در جایگاه ۱ تا ۳ آن&zwnj;ها افزایش یابد.</strong></li>
<li><strong>لطفا تا تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ اطلاعات شماره حساب خود را برای انجام عملیات تسویه در <a href="http://www.vidoal.com/user/profile" target="_blank">پروفایل</a> خود درج کنید. در صورت عدم بروزرسانی و اعلام شماره حساب یا کارت، تسویه حساب کاربر به دوره بعد موکول خواهد شد.</strong></li>
<li><strong>لطفاً سوالات خود در این مورد را به ایمیل info[at]vidoal.com ارسال کنید.</strong></li>
</ul>
</li>
</ul>

<div style="text-align: center;"><strong>(برای مطالعه توضیحات کامل سرویس کسب امتیاز با نشر دانش به صفحه <a href="http://www.vidoal.com/home/policy#Policy_Conditions" target="_blank">قوانین و شرایط</a> مراجعه کنید)</strong></div>لینک منبع

  • نویسنده
    A-brand
  • تعداد بازدید
    20 views
0دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید