خدمات

خدمات :  کسب و کار خدماتی به مواردی اطلاق می‌شود که یک فعالیت یا عملکرد را با هدف تجاری برای متقاضیان آن انجام می‌دهد. این کار می‌تواند کمک به سایر کسب‌وکارها یا افراد با موضوعاتی چون مشاوره، حسابداری، حمل و نقل، نظافت، پذیرایی، سفر، تعمیرات یا غیره باشد.

دکمه بازگشت به بالا
امکان ها مجله اینترنتی سرگرمی متافیزیک ساخت وبلاگ صداقت موتور جستجو توسعه فردی