صنعت چاپ

صنعت چاپ به طور معمول تولید بر اساس سفارش که باید برابر با نیاز خاص مشتری تولید شود ، مثل بروشور و کاتالوگ فرم های تجاری تنها استثنای موجود در چاپ کتاب و روزنامه است ، که معمولا چاپخانه دار و سفارش دهنده یکی است

دکمه بازگشت به بالا