پوشاک

پوشاک ،بدن را از گرما و سرما و دیگر مخاطرات موجود در طبیعت مانند نورآفتاب حشرات شدید در برابر بسیاری از مخاطرات که ممکن است بدن برهنه انسان را زخمی کند، محافظت می‌کند

دکمه بازگشت به بالا