کارگاه و کارخانه

کارگاه و کارخانه از یک یا چند ساختمان تشکیل شده که در هر ساختمان تعدادی از کارگران و ابزار جهت تولید محصولات مختلف وجود دارد.

دکمه بازگشت به بالا