ساختمان و تأسیسات

صنعت ساختمان و تأسیسات به ویژه در بخش تاسیسات ساختمانی از آنجایی بسیار مهم و حائز اهمیت است که نقش قابل توجه ایی در جلوگیری از هدر رفت منابع که در بسیاری از کشور ها و بویژه در کشور ما ایران محدود هستند دارد.

دکمه بازگشت به بالا