خانه گردشگری هتلداری و گردشگری

هتلداری و گردشگری

رابطه هتلداری و گردشگری با فراوان شدن هتل ها در تمام جهان، نیاز به افرادی متخصص در این زمینه احساس شد به وجود آمد. این حرفه جزو پر طرفدارترین کسب وکارها در صنعت گردشگری است