خانه صنعت و معدن صنعت تأسیسات

صنعت تأسیسات

صنعت تأسیسات به ویژه در بخش تاسیسات ساختمانی از آنجایی بسیار مهم و حائز اهمیت است که نقش قابل توجه ایی در جلوگیری از هدر رفت منابع که در بسیاری از کشور ها و بویژه در کشور ما ایران محدود هستند دارد.

رفتن به نوار ابزار