موتور جستجوی اخبار ، مشاغل و کسب و کار آبرند

ورزشکاران از مکمل هایی که می خورند چه می دانند؟

1 هفته قبل 7
ARTICLE AD
نتایج یک پژوهش نشان داد که آگاهی از عوارض داروها و محصولات مکمل در ورزشکاران بدن‌ساز مرد و زن بسیار پایین است و آموزش ورزشکاران در مورد عوارض این مکمل‌ها و اجرای طرح‌های تحقیقاتی برای تغییر نگرش افراد نسبت به این داروها ضروری است.
خواندن کامل