خبر

واکنش سازمان اداری به ماجرای افزایش 50 درصدی حقوق/ 100 هزار کارمند قبل از بخشنامه نوبخت از افزایش امتیازات بهره مند شدند

واکنش سازمان اداری به ماجرای افزایش ۵۰ درصدی حقوق/ ۱۰۰ هزار
کارمند قبل از بخشنامه نوبخت از افزایش امتیازات بهره مند
شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی آبرند به نقل از خبرگزاری تسنیم،‌  سازمان اداری و استخدامی در واکنش به گزارش «آسیب‌شناسی یک بخشنامه افزایش حقوق‏‏/ واقعیت افزایش ۵۰ درصدی “امتیازات فصل دهم” چه بود؟» توضیحاتی ارائه کرده است،‌ در ادامه نکات مد نظر این سازمان و توضیحات تسنیم قابل مشاهده است.

۱٫ بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰‏/۱۱‏/۱۳۹۸سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» در تاریخ ابلاغ شامل بخش عمده‌ای از دستگاه‌های مشمول استفاده از بودجه عمومی دولت بوده و این بدان معناست که:

اولاً تا قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تعدادی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان (حدود ۴%) از این افزایش‌ها بهره‌مند شده بودند و بیش از ۹۵% بهره‌مند نبودند.

ثانیاً با توجه به بند ۱ گزارش آن خبرگزاری که دلالت بر طیف وسیع استفادۀ دستگاه‌های مشمول بخشنامۀ شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰‏/۱۱‏/۱۳۹۸، از زمان تاریخ ابلاغ بخشنامه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اعمال این افزایش‌ها دارد، به وضوح نشان می‌دهد که اکثریت کارکنان دولت از تاریخ ۱‏/۱۲‏/۱۳۹۸ و با ابلاغ بخشنامه مذکور از موضوع این افزایش بهره‌مند شده‌اند.

۲٫ مستند به بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به پیش‌بینی در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌‌های سنواتی شده است که متعاقب تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۸۶۲‏‏‏/ت۵۴۰۵۷ه مورخ ۲۱‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران، بخشنامه شماره ۲۲۸۵ مورخ ۶‏‏‏/۱‏‏‏/۱۳۹۶ این سازمان صادر و وفق آن اعمال این افزایش موکول به طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه و در سقف اعتبارات مصوب با موافقت هیئت محترم وزیران یا شورای حقوق و دستمزد شده است.

۳٫ شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی مصوبه جلسه مورخ ۲۰‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۳۹۷ با اعمال امتیازات موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲‏‏‏/ت۵۴۰۵۷ه مورخ ۲۱‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران به میزان تا ۵۰ درصد برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از امتیازات مزبور برخوردار نشده‌اند موافقت کرده است و با توجه به لزوم تأمین بار مالی اجرای این افزایش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور همانگونه که طی رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۰‏‏‏-۱۴۲۷ مورخ ۲۷‏‏‏/۱۱‏‏‏/۱۳۹۹) عنوان شده است، از آنجایی که اجرای مصوبه مذکور از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و امکان اجرای آن قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور فاقد وجاهت قانونی است، از این حیث با توجه به آنکه، اجرای این افزایش امتیازات موجبات افزایش حدود ۴۰ %  اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول را فراهم می‌آورد، لذا متعاقب پیگیری‌های این سازمان، بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰‏‏‏/۱۱‏‏‏/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و افزایش امتیازات از تاریخ ۱‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۳۹۸ در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از امتیازات مزبور برخوردار نشده‌اند، اعمال شد.

همچنین لازم به ذکر است که تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰‏/۱۱‏/۱۳۹۸، موضوع افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» صرفاً از زمان ابلاغ تأمین بار مالی و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانسته‌اند از افزایش قانونی ذکرشده در آن بخشنامه برخوردار گردند و ذکر تأخیر ۱۱ ماهه برای پرداخت اعتبارات مصوب شورای حقوق و دستمزد در گزارش آن خبرگزاری وجاهت قانونی ندارد.

۴٫ در خصوص موضوع هزینه‌کرد اعتبارات مصوب و بهره‌مندی مشمولین از مصوبات شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، ذکر این اصل ضروری است که مصوبات شورای مذکور جنبه تأیید اولیه را دارد و برای اعمال قانونی مصوبات این شورا، باید طی مراحل قانونی ازجمله در صورت لزوم تصویب در هیئت محترم وزیران و اخذ تأییدیه تأمین بار مالی آن از منابع دولت صورت گیرد، لذا افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از تأیید تأمین بار مالی آن مقدور نبوده و اشاره به بهره‌مندی از افزایش امتیازات مذکور از تاریخ مصوبه مربوطه در شورای حقوق و دستمزد کاملاً نادرست است.

۵٫ همچنین ترتیبات تداوم بهره‌مندی آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به صورت موردی از تمام یا بخشی از این افزایش بهره‌مند بوده‌اند نظیر قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت نیرو و سازمان دامپزشکی طی بخشنامه شماره ۲۵۴۷۶۳ مورخ ۲۰‏‏‏‏/۵‏‏‏‏/۱۳۹۹ این سازمان تبیین شده است.

به گزارش تسنیم؛ با وجود آنکه این خبر متوجه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و نفیا نکته ای متوجه سازمان امور اداری و استخدامی نکرده و به نوعی از رعایت حدود اختیارات قانونی و استقلال این سازمان دفاع نموده ورود به پاسخ جای تامل دارد. در این جوابیه همچنان غفلت یا تغافل نسبت به بار حقوقی عبارت «اعتبارات مصوب مربوط» بعنوان بخشی از «اعتبارات مصوب» به چشم می خورد.

فلسفه و غایت هدفگذاری قانونگذار ارایه درصد پیشرفت  تحقق تحول و ارتقاء ساختار نظام اداری بوده است :الف – نفس صدور بخشنامه سازمان برنامه و بودجه ودستورالعمل بعدی آن در غیاب نقش سازمان امور اداری و استخدامی خود موید مفاد خبر آبرند به نقل از خبرگزاری تسنیم است که ضعف در عمق وعقبه کارشناسی بخشنامه۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸زمینه ابهام در برداشت از اصل فلسفه وجودی موضوع افزایش۵۰درصدی مورد بحث را فراهم نموده و این امر پیامدها و آسیبهایی را برای نظام اداری کشور، دنبال داشته و درصورتی براساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲‏/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۲۱‏/۱۲‏/۱۳۹۵ هیأت وزیران و بخشنامه ﺷـﻤﺎره٢٢٨٥ﻣﻮرﺧـﻪ٦/١/١٣٩٦سازمان امور اداری واستخدامی باید دستگاههای مشمول و غیرمشمول به صراحت در بخشنامه مذکور قید می‌گردید و رعایت حق کارکنان دستگاههای که مراحل بند شماره ۲ مصوبه هیات وزیران را طی نموده اند و حداقل از زمان ابلاع مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سقف اعتبارات مصوب مربوط تصریح می‌گردد. ب- اذعان به عدم بهرمندی بیش از ۹۵درصد کارمندان از افزایش مورد خود دلیل و مویدی بر طرح نگرانی خبر تسنیم درخصوص ایجاد ذهنیت درافکار عمومی در خصوص شفافیت، انباشت، سرریز، انبساط و انعطاف درهزینه‌های نظام ادارای می باشد.

گرچه بر اساس قانون ومصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲‏/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۲۱‏/۱۲‏/۱۳۹۵ هیأت وزیران اعمال افزایش مورد بحث «در سقف اعتبارات مصوب مربوط» می باشد و مستلزم تحمیل و تامین هزینه زائد بر تعهدات قانونی نمی باشد ولی در پاسخ به بند شماره ۲ جوابیه ، لازم به یادآوری است در ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه به عنوان آخرین اراده قانونگذار تصویب نموده که کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد،در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. همچنین دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه #در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا