خبر

قیمت انواع لوله فلزی ۵ اسفند ۱۴۰۲

قیمت انواع لوله فلزی ۵ اسفند ۱۴۰۲

لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۰۹۹۰۰ لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۰۹۹۰۰ لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۰۹۹۰۰ لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۰۹۹۰۰ لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۰۹۹۰۰ لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۱.۹ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲ ۶ کیلوگرم ۳۳۱۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۳ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۸۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۳ ۶ کیلوگرم ۳۲۸۰۰۰ لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۱۹۰۰۰ لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۰۸۰۰۰ لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۰۶۰۰۰ لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۰۶۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۰۶۰۰۰ لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۰۶۰۰۰ لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۰۶۰۰۰ لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۰۶۰۰۰ لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۰۶۰۰۰ لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۰۶۰۰۰ لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۰۶۰۰۰ لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۰۶۰۰۰ لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۱۰۰۰ لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۱۰۰۰ لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۶۰۰۰ لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۸۰۰۰ لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۸۰۰۰ لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰ لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) ۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۳۸۷۰۰۰ ۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۳۸۷۰۰۰ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۳۸۷۰۰۰ ۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۳۸۷۰۰۰ ۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۴۰۱۰۰۰ ۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۴۰۱۰۰۰ لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال) ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰ ۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
منبع :
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
امکان ها مجله اینترنتی سرگرمی متافیزیک ساخت وبلاگ صداقت موتور جستجو توسعه فردی