موتور جستجوی اخبار ، مشاغل و کسب و کار آبرند

ارائه دروس به صورت مجازی اثربخشی لازم را ندارد

1 هفته قبل 6
ARTICLE AD
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: در شرایط فعلی ما با برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی به نوعی درس را سرکوب کرده‌ایم و ارائه دروس به شکل مجازی ممکن است اثر بخشی لازم را نداشته باشند و نخواهد داشت.
خواندن کامل