سوی

طرح مجدد لزوم بازدید از پارچین و مراکز مجاور از سوی دو بازرس سابق – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به  نقل از  مجله خبری تاور، دو کارشناس حوزه تسلیحات هسته ای در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، با تکرار ادعاهای واهی غرب علیه برنامه هسته ای ایران مدعی شدند که برای پی بردن به برنامه تسلیحات هسته ای ایران، دسترسی کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) به تأسیسات نظامی «پارچین» ضروری است!

«دیوید آلبرایت» بازرس سابق تسلیحاتی و رئیس کنونی «مؤسسه علوم و امنیت  بین المللی» به همراه «اولی هاینونن» معاون سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و سه کارشناس دیگر در گزارش خود مدعی شدند که آژانس بین المللی انرژی اتمی از ابزار و امکانات کافی برای تحقیق در خصوص موارد نقض احتمالی توافق هسته ای (برجام) توسط ایران برخوردار نیست.

در بخش دیگری از ادعاهای این گزارش آمده است: «استراتژی ایران برای انکار، اصلاح و تعدیل در این سایت، امتناع از صدور مجوز دسترسی، و ابهام زایی به طور موفقی مانع از آن شده است که آژانس بین المللی انرژی اتمی به عزم و تصمیمی واضح و صریح دست یابد!»

این کارشناسان نظامی در ادامه گزارش خود از کشورهای عضو گروه «۵+۱» می خواهند که آژانس بین المللی انرژی اتمی را به انجام بازرسی بیشتر از سایت نظامی پارچین ملزم نمایند و اینکه اقدامات در جهت بازرسی از سایت پارچین باید از طریق صدور مجوز دسترسی از سوی دولت ایران به افراد مهم و کلیدی و سایتهای مجاور تسهیل شود.

پارچین نام شهرک و منطقه‌ای است در جنوب شرقی شهر تهران . کارخانه‌های صنایع دفاع در پارچین از سال ۱۳۱۱ فعالیت داشته‌اند و امروزه حدود ۵۰۰ واحد مسکونی سازمانی و همچنین شهرک‌های اقماری دارد. تمرکز صنایع مهم دفاعی کشور در این مجموعه به همراه نگهداری ذخایر موشکی و دیگر مهمات متعارف، این سایت را به یکی از تاسیسات قابل توجه دفاعی تبدیل کرده و غربی‌ها نیز آن را جزء تاسیسات راهبردی نظامی تلقی می‌کنند.

ایران بعد از باز شدن پرونده هسته ای دوبار اجازه بازدید از پارچین را به بازرسان آژانس داده است و هر بار آنها چیزی برای بهانه گیری در آن نیافته اند.

این در حالی است که مقامات بلندپایه سیاسی ونظامی ایران بارها به صراحت تأکید کرده اند که اجازه بازرسی از سایتهای نظامی را نخواهند داد.منبع لینک by [author_name]

نقش خانواده در عدم مصرف مواد از سوی دانشجویان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقی با عنوان «پیش بینی پذیرش اعتیاد دانشجویان براساس احساسات خودکارآمدی و حمایت اجتماعی آنان» از سوی سعید اکبری زردخانه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سعید زندی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران در مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی سال هفدهم شماره ۲ به چاپ رسیده است.

هدف از این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در پذیرش اعتیاد دانشجویان بود. این مطالعه از نظر هدف جزء مطالعات بنیادی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع مطالعات توصیفی پس رویدادی بود.

تعداد ۲۹۶ دانشجو (۱۵۳ دختر و ۱۴۷ پسر) از بین دانشجویان دانشگاه تهران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و از آنها خواسته شد، پرسشنامه های حمایت اجتماعی (زیمت، داهلم، زیمت و فارلی، ۱۹۸۸)، خودکارآمدی (شوآتزر و جورازلم، ۱۹۹۵ ) و پذیرش اعتیاد (وید، باچر، بن پورات و مک کنا، ۱۹۹۲) را تکمیل کنند.

یکی از موضوع های اساسی در ارتباط با سلامت جوانان، سوء مصرف مواد است و این مسئله در میان جمعیت جوان و تحصیلکرده های جوامع از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که این قشر از جمعیت کشور، سرمایه های اصلی جوامع در تولید علم و فناوری هستند و به لحاظ نیروی انسانی از پایه های بنیادی پیشرفت و توانمندی هر جامعه محسوب می شوند.

طبیعی است که اعتیاد بیشترین خسارت را از نظر تباهی نیروهای جوان، فعال، کارآمد و عمدتا تحصیل کرده بر جوامع وارد می سازد.

اسماعیلی، صفاتیان، متولی و محسنی (۱۳۷۹) گزارش کردند که ۱۰ درصد از زندانیان مرتبط با مواد را تحصیل کردگان دانشگاهی تشکیل می دهند. طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر بالاترین میزان سوءمصرف در دامنه سنی ۲۱ تا ۲۷ سال مشاهده می شود و گزارش رسمی وزارت بهداشت (۱۳۸۱) نیز نشان می دهد که وابستگی به مواد در میان متولدان دهه ۱۳۵۰ حدود بیست برابر دهه ۳۰ است.

مطالعه کردمیرزا، آزاد و اسکندری (۱۳۸۲) بر روی دانشجویان رشته های پزشکی، فنی و مهندسی، هنر و علوم انسانی در سطح دانشگاههای تهران نیز نشان داده است که ۱۶.۳ درصد دانشجویان رشته های هنر، ۸.۸۵ درصد دانشجویان رشته های علوم انسانی، ۶ درصد دانشجویان فنی و مهندسی و ۵ درصد دانشجویان رشته پزشکی به مصرف مواد اذعان دارند.

حمایت اجتماعی، از سه مؤلفه حمایت از جانب خانواده، دوستان و دیگر افراد مهم تشکیل شده است و تصور می شود که هر یک از این مؤلفه ها، رابطه ای متفاوت از دیگر مؤلفه ها با اعتیاد دارند.

به عنوان مثال، حمایت اجتماعی بالا از جانب دوستان، در فرد بزرگسال با کاهش اعتیاد همراه است، اما در نوجوانان به افزایش خطر می انجامد. یا حمایت اجتماعی بالا از جانب خانواده ای که پدر یا مادر سابقه اعتیاد دارند، به افزایش احتمال اعتیاد فرزند منتهی می شود. اما حمایت اجتماعی بالا از جانب خانواده ای که سابقه اعتیاد ندارند، با کاهش احتمال ابتلای فرزند و در صورت ابتلا، با افزایش احتمال درمان موفق همبسته است.

معلوم شده است که افراد مبتلا، اعتماد به نفس پایین تری دارند، در رفتارهای خود، تکانشی عمل می کنند و به هنگام روبه رو شدن با مشکلات، به جای برخورد مسئله مدار و ریشه ای از آنها اجتناب می کنند، چرا که توانایی های خود را دست کم می گیرند و خود را از پیش شکست خورده می دانند. می توان گفت این افراد، خودکارآمدی پایینی دارند.

پژوهش ها نشان داده اند که خودکارآمدی بالا با کیفیت زندگی بهتر، اعتماد به نفس بالاتر، اعتیاد کمتر و نتایج درمانی بهتر رابطه دارد. مطالعات اخیر نقش خودکارآمدی امتناع را در مصرف مواد نشان داده اند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی پذیرش اعتیاد از روی سطوح خودکارآمدی و حمایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه انجام پذیرفت. این پژوهش درصدد آزمون این فرضیه ها بود که خودکارآمدی و حمایت اجتماعی کلی ، پذیرش اعتیاد را پیش بینی می کنند، مؤلفه حمایت خانواده، پذیرش اعتیاد را پیش بینی می کند، مؤلفه حمایت دوستان، پذیرش اعتیاد را پیش بینی می کند، مؤلفه حمایت دیگر افراد مهم، پذیرش اعتیاد را پیش بینی می کند.

جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه تهران بود. ۲۹۶ دانشجو ( ۱۵۳ دختر و ۱۴۷ پسر ) با میانگین سنی ۲۱.۶ به صورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و از ایشان خواسته شد تا به ابزارهای پژوهش پاسخ دهند.

برای گردآوری داده ها از ابزار سنجش مقیاس پذیرش اعتیاد (نمونه از گویه های این ابزار «زمانی که می خواهم کاری انجام دهم، دستم می لرزد»)، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (نمونه از گویه های این ابزار «دوستانم واقعا سعی دارند که به من کمک کنند»)، مقیاس خودکارآمدی (نمونه از گویه های این ابزار «به راحتی می توانم اهدافم را دنبال کنم و به مقصود برسم») استفاده شد.

این پژوهش که با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با پذیرش اعتیاد انجام شد، در مجموع تأیید فرضیه های مطرح شده مبنی بر ارتباط معکوس حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با پذیرش اعتیاد موفق بوده است.

یافته های پژوهش نشان داد که خودکارآمدی با پذیرش اعتیاد رابطه معکوس معنی دار دارد. این یافته به این معنی است که کارآمدی فرد در رویارویی با موقعیت های تنش زا و مقابله با فشارهای اجتماعی به ویژه همسالان در مصرف مواد عامل محافظت کننده و پیشگیری کننده مصرف مواد تلقی می شود.

یکی دیگر از یافته های پژوهش نشان می دهد بین پذیرش اعتیاد و حمایت دوستان ارتباط مستقیم (البته غیرمعنا دار)  وجود دارد. به نظر می رسد در نمونه این پژوهش حمایت همسالان نقش پیشگیری کننده در پذیرش اعتیاد ندارد.

در بعد حمایت اجتماعی، یافته های پژوهش نشان داد که حمایت خانواده اصلی ترین نقش را در مبتلا نشدن به سوءمصرف دانشجویان بازی می کند. این یافته نیز با موضوع خودکارآمدی امتناع نظریه یادگیری اجتماعی  شناختی هماهنگی دارد. بدین معنی که حمایت عاطفی خانواده موجب شکل گیری خودکارآمدی امتناع در دانشجویان و جوانان می شود و به عنوان یکی از عوامل محافظت کننده عمل می کند.

تحلیل رگرسیون گام به گام پذیرش اعتیاد براساس خودکارآمدی و حمایت اجتماعی نیز نشان داد که هر دو عامل خودکارآمدی و حمایت اجتماعی به یک میزان در پیش بینی پذیرش اعتیاد نقش دارند. بنابراین میزان ارتباط یک عامل شخصیتی (خودکارآمدی) با اعتیاد، به میزان برابر با یک متغیر اجتماعی (حمایت اجتماعی کلی) است.

در ضمن از مؤلفه های حمایت اجتماعی، حمایت از جانب خانواده ۶ درصد از واریانس پذیرش اعتیاد را تبیین می کند در صورتی که دیگر مؤلفه های حمایت اجتماعی؛ دوستان و افراد مهم در این پیش بینی نقش معناداری را نشان ندادند. بنابراین، به نظر می رسد که در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز بیشتر بر رویکردهای خانواده محور و فردمدار در مقایسه با رویکرد های اجتماعی مؤثرتر باشد.منبع لینک by [author_name]

گیشه طرفداری؛ ۲۹ مرداد؛ تیک آف به سوی تاریخ

گیشه طرفداری-روزنامه ورزشی-روزنامه های ورزشی

در ادامه، صفحات اول مطبوعات ورزشی کشور را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

طرفداری انتخاب گل آندرانیک تیموریان به عنوان یکی از بهترین گل های یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، پرواز پرسپولیسی ها به سوی عمان برای مصاف با الاهلی عربستان، مصاحبه روشن در مورد قلیان کشیدن بازیکنان استقلال و چند مصاحبه از چند چهره ورزشی دیگر به صفحه اول روزنامه های ۲۹ مرداد آمده است.

استقلال

شایان مصلح

پرسپولیس

روزنامه پیروزی

بازیکنان پرسپولیس

بازیکنان استقلال

دسته‌بندی: 
اختصاصی
اخبار ایران
لیگ خلیج فارس
پرسپولیس
استقلال
فوتبال ملی
لیگ قهرمانان آسیا
گیشه
داخلی
برچسب‌ها: 
روزنامه های ورزشی
روزنامه گل
روزنامه ایران ورزشی
روزنامه پیروزی
روزنامه استقلال جوان
روزنامه همشهری ورزشی
روزنامه هدفمنبع لینک by [author_name]

کمیته سه نفره رشته‌های دانشگاه آزاد از سوی رئیس مجلس تأیید شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وجه قانونی کمیته سه نفره تایید رشته های دانشگاه آزاد باید از سوی مجلس اعلام شود و براساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی این قانون را مصوب کرده است بنابراین مجلس باید بگوید که این کمیته قانونی است و یا غیر قانونی.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم بگوییم که این کمیته قانونی و یا غیر قانونی است و افراد دیگر نیز نمی توانند درخصوص این کمیته نظر دهند و تنها مجلس می تواند در این زمینه اظهار نظر کند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: تعدادی از رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه بررسی شده و تعیین تکلیف شده اند اما  بررسی و اعلام نتایج بررسی های برخی از رشته های این دانشگاه هنوز از سوی وزارت علوم باقی مانده است.

به گزارش مهر، در هفته گذشته منصور کبگانیان از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نماینده این شورا در کمیته بررسی رشته های دانشگاه آزاد منصوب شد و پس از آن وزارت علوم در اطلاعیه ای اعلام کرد که مرجع تصویب و تایید رشته های دانشگاه آزاد وزارتخانه های علوم و بهداشت است و این قانون به وسیله قوانین و مصوبات بعدی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منسوخ شده است.منبع لینک by [author_name]

زمان و مکان دیدار تیم های پدیده-استقلال خوزستان و پیکان-سپیدرود از سوی سازمان لیگ اعلام شد

طرفداری- کمیته مسابقات ساعت و ورزشگاه دو بازی هفته چهارم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.‏

به نقل از سایت سازمان لیگ، کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرد که دیدار پدیده خراسان – استقلال خوزستان ساعت ۱۸:۴۵ در ‏ورزشگاه ثامن مشهد و بازی سپیدرود – پیکان ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه عضدی شهر رشت در روز جمعه ۲۷ مرداد ۹۶ ‏برگزار می‌شود.‏

این دو دیدار در چارچوب هفته چهارم برگزار خواهد شد.منبع لینک by [author_name]

وزیر دفاع آمریکا در مورد شلیک موشک از سوی کره شمالی هشدار داد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی بی اس اعلام کرد جیمز ماتیس وزیر دفاع در جمع خبرنگاران گفت اگر کره شمالی به خاک آمریکا موشک شلیک کند اوضاع به سرعت رو به جنگ خواهد رفت.

روز گذشته نیز یک مقام بلندپایه ارتش آمریکا با اعلام آمادگی این کشور برای استفاده از تمام توان نظامی خود علیه کره شمالی، تأکید کرد که واشنگتن همچنان به یافتن راه حلی صلح آمیز برای این بحران امیدوار است.

«جوزف دانفورد» ژنرال نیروی دریایی آمریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور روز دوشنبه به صراحت اعلام کرد که واشنگتن آماده است «برای دفاع از خاک و هم پیمانان آمریکا از تمام توان و قابلیت نظامی خود بهره گیرد».منبع لینک by [author_name]

مسکو خواهان تصویب توافق لغو روادید از سوی ایران است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سفارت روسیه در ایران امروز یکشنبه به خبرگزاری اسپوتنیک از تمایل مسکو از تصویب توافق لغو روادید برای گروه های گردشگری این کشور خبر داد.

سخنگوی سفارت روسیه در ایران با تأکید بر این که طرف روسی همه رویه های معمول از سوی خود را در خصوص توافقنامه مذکور به انجام رسانده است، اعلام کرد: توافق سفرهای عاری از دریافت روادید برای گروه های گردشگری ۵ تا ۵۰ نفری در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به امضاء رسید؛ اما طرف ایرانی هنوز آن را مورد تصویب قرار نداده است.

وی افزود: به همین دلیل است که چنین توافقی به مرحله اجرا درنیامده است. ما منتظر پاسخ نهائی از سوی تهران در این باره هستیم.منبع لینک by [author_name]

تحقیقات آمریکا در مورد نقض مالکیت معنوی از سوی چین – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به رابرت لایتیزر نماینده دولت این کشور در امور بازرگانی دستور خواهد داد در خصوص موارد تخلف چین از مقررات مربوط به مالکیت معنوی تحقیق کند.

بر اساس این گزارش، منابعی در دولت ترامپ، که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند در صورتی که آمریکا چین را به زیر پا گذاشتن حق مالکیت معنوی متهم کند، واشنگتن تحریم هایی علیه این کشور وضع خواهد کرد.

با آن که این موضوع در زمانی مطرح می شود که روابط واشنگتن و پکن بر سر مسئله کره شمالی پر تنش شده است، اما منابع آمریکایی تاکید کردند این دو مسئله با یکدیگر ارتباط ندارد.

دستور ترامپ خطاب به نماینده امور بازرگانی دولت و بر اساس قانون ۳۰۲ مقررات بازرگانی آمریکا صادر می شود. به گفته منابع آمریکایی، ممکن است این تحقیق یک سال به طول بینجامد.منبع لینک by [author_name]

تلاش برای تجاری‌سازی نانوپوشش‌ها از سوی ستاد نانو


57534290

ستاد ویژه‌ توسعه‌ فناوری نانو، ۵ عنوان پایان‌نامه‌ مبتنی بر نیاز صنعت در حوزه‌ نانوپوشش‌ها معرفی کرده است تا با حمایت از پایان‌نامه‌ها زمینه تجاری‌سازی این پوشش‌ها را فراهم کند.
 
به گزارش فاوانیوز به نقل از ایسنا، توسعه‌ علم و فناوری نانو در حوزه‌های مختلف علمی و به دنبال آن گسترش کاربردهای آن در حوزه‌های صنعتی مربوط، علاوه بر بهبود خواص مواد و محصولات فعلی، موجب ایجاد خواص جدید در آنها شده است.
ایجاد پوشش‌هایی با قابلیت‌های مختلف بر روی ابزارها و ماشین‌آلات صنعتی سبب بهبود عملکرد، کارایی و عمر قطعات می‌شود؛ از این رو تولید و مهندسی پوشش‌ها با هدف ایجاد پوشش‌های جدید یا بهبود خواص آنها از جمله حوزه‌های پژوهشی دانشگاهی مرتبط با فناوری نانو است.
به‌ طور کلی اکثر پوشش‌ها به‌ منظور محافظت از زیرلایه در برابر نوعی از تخریب به کار گرفته می‌شوند. جنس پوشش‌ها بسته به نوع انتظاراتی که از پوشش می‌رود، متفاوت است. پوشش‌های سخت DLC یا شبه الماس و پوشش‌های حاوی تیتانیوم از قبیل پوشش‌های TiN، TiAlN و TiBN از جمله پوشش‌های سخت به شمار می‌روند.
فرایند مورد استفاده در اعمال این‌گونه پوشش‌ها، فرایند رسوب فیزیکی بخار است. این فرایند پوشش دهی پارامترهای مختلفی دارد که با تغییر آنها مورفولوژی، ساختار و کارایی پوشش نهایی به‌کلی عوض می‌شود.
این پوشش‌ها که با ضخامت‌های نانومتری بر روی سطح اعمال می‌شوند، در صورتی قابل‌اتکا خواهند بود که پارامترهای مورد استفاده در فرایند پوشش دهی آنها، مهندسی شده و بهینه باشد. بنابراین بهینه کردن شرایط اعمال پوشش می‌تواند یک گام مهم در راه تجاری‌سازی این قبیل پوشش‌ها باشد.
رسوب فیزیکی بخار از جمله روش‌های اعمال نانوپوشش‌ها است که در خلال آن، ‌یک یا چند ماده به کمک یک منبع حرارتی تبخیر شده و پس از ترکیب با یک یا چند گاز بر روی سطح زیرلایه می‌نشیند. بسته به نوع منبع حرارتی، نام فرایند تغییر می‌کند و بالطبع پارامترهای فرایند نیز متفاوت خواهد بود.
در پایان‌نامه‌های تعریف شده در حوزه‌ نانوپوشش‌ها، بسته به کاربرد موردنظر، دست‌یابی به خواص مکانیکی و سایشی خاص، هدف نهایی از انجام پایان‌نامه است.
موضوعات پایان‌نامه‌های حوزه‌ نانوپوشش‌ها در ۵ عنوان مختلف تعریف شده که به این شرح است:
ایجاد و ارزیابی پوشش نانوساختار خودروانکار DLC-Si3N4: استفاده از روکش‌های خودروانکار بر روی قالب به جهت جلوگیری از خوردگی قالب و اتصال مواد پلیمری بر آن است.
ایجاد پوشش نانوساختار TiBN: ایجاد پوشش‌هایی با قابلیت‌های مختلف در مقیاس نانومتری بر روی ابزارها و ماشین آلات صنعتی سبب بهبود عملکرد، کارآیی و عمر قطعات می‌شود.
بررسی تاثیر فشار محفظه بر خواص پوشش TiN در فرآیند پوشش‌دهی به‌روش قوس کاتدی: هدف از این طرح یافتن فشار مناسب برای دستیابی به خواص مطلوب پوشش است.
بررسی و مقایسه تاثیر ولتاژ بایاس پالسی و مستقیم (DC) بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی پوشش TiAlN: در این پژوهش بررسی اثر نوع ولتاژ اعمالی (پالسی یا DC) به بایاس بر خواص مکانیکی و سایشی پوشش مدنظر است. ارزیابی کمی و کیفی و مقایسه خواص مکانیکی و سایشی پوشش ایجاد شده با دو منبع تغذیه متفاوت می‌تواند اثر منبع تغذیه را نمایان کند.
پارامترهای موثر بر ایجاد پوششDLC: پوشش‌های کربن شبه الماس (DLC) از جمله پوشش‌های نوین با خواص منحصر به فرد از جمله ضریب اصطکاک پایین و سختی بالا و مقاومت در برابر حملات شیمیایی است.
 
 لینک منبع