Month: فروردین ۷۷۷

سیستم کارنامه معرفی شدگان به مصاحبه چهارمین آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۶ورود به سیستم کارنامه معرفی شدگان به مصاحبه چهارمین آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۶


 • شما حداکثر
  ۳۰
  مرتبه قادر خواهید بود تا اطلاعات خود را ویرایش کنید   عبارت مقابل را عينا در كادر عبارت امنیتی وارد كنيد :لینک منبع

سیستم انتخاب رشته آزمون اختصاصي دانشجويان پژوهشگاه شاخص پژوه ۱۳۹۶)ورود به سیستم انتخاب رشته آزمون اختصاصي دانشجويان پژوهشگاه شاخص پژوه ۱۳۹۶)

 • در صورتی که قبلا ثبت نام نموده باشید در این بخش می توانید انتخاب رشته نمایید
 • شما حداکثر
  ۳۰
  مرتبه قادر خواهید بود تا اطلاعات خود را ویرایش کنید   عبارت مقابل را عينا در كادر عبارت امنیتی وارد كنيد :لینک منبع